”Læge - kend din kvalitet” er blevet til i samarbejde mellem Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Formålet med håndbogen er at give lægerne de bedste forudsætninger for at engagere sig i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet herunder at sikre at ny evidens kommer alle relevante patienter til gavn.

Ideen til håndbogen opstod på et møde i Lægeforeningen i 2018, hvor en gruppe læger underskrev et manifest, Læger for Databaseret Kvalitetsudvikling.

Læge, kend din kvalitet er målrettet læger og skrevet af læger, der selv har gennemført kvalitetsudviklingsarbejde.

Arbejdet med bogen er koordineret af en redaktionsgruppe bestående af

 • Louise Rabøl, ledende overlæge, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
 • Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
 • Charlotte Frendved, læge, faglig redaktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Redaktionsgruppen vil gerne sige en særlig tak for opbakningen til projektet til Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Redaktionen ønsker at takke forfatterne for jeres tålmodighed og bidrag:

 • Ann Lyngberg, ledende overlæge, ph.d., Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
 • Jens Stubager Knudsen, overlæge, Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Lillebælt
 • Julie Mackenhauer, læge, PhD, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet og Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
 • Markus Fally, læge, ph.d., post.doc., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Mads Koch Hansen, læge, rådgiver, ledelsescoach, selvstændig
 • Ole Bredahl Rasmussen, overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning

Redaktionsgruppen ønsker at takke alle, der i øvrigt har bakket op og bidraget herunder særligt:

 • Arjen Peter Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Birgitte Dalgaard, kommunikationskonsulent, RKKP's Videncenter
 • Brian Bjørn, speciallæge, patientsikkerhedsekspert, Laerdal
 • Charlotte Sander Andersen, jordemodersupervisor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning
 • Charlotte Rasmussen, kommunikationskonsulent, RKKP’s Videnscenter
 • Christian von Plessen, speciallæge, ph.d., seniorrådgiver, Lausanne
 • Christian Vestergård, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Hanne Ellegaard Miang, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Helen Bruun, kvalitetskoordinator, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Henriette Lipczak, vicedirektør, ph.d., bestyrelsesformand i DSKS
 • Inge Ulriksen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Jannie Christina Frølund, klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Kristian Antonsen, speciallæge, hospitalsdirektør
 • Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Line Flindt, grafiker
 • Rikke von Benzon Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sidst men ikke mindst ønsker redaktionsgruppen at takke patientsikkerheds- og forbedringseksperterne Beth Lilja, Vibeke Rischel, Annemarie Hellebek og Janne Lehmann for den oprindelige idé til håndbogen – og for stor inspiration gennem årene.