LægeKendDinKvalitet

Hjemmesiden her lukker. Find i stedet bogen, Læge - kend din kvalitet, hos RKKP:

Læge - kend din kvalitet

 

Læge - kend din kvalitet

Hvad vil du gerne forbedre?
Oplever du i dit arbejde som læge at være involveret i processer, der burde køre bedre? Har du været ude for dødsfald, som kunne være undgået, eller skade på patienter, som kunne være forebygget?

Oplever du frustration over, at systemet ikke præsterer bedre, selv om alle gør deres bedste?

Har du lyst til at bruge de data, der indtastes i millionvis i vores elektroniske systemer og finde mønstre og sammenhænge, der kan forbedre patientbehandlingen?

Redskaber og eksempler
Denne håndbog giver dig redskaber, så du kan komme i gang med at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

Den er skrevet af læger, som selv har erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde og indeholder en række eksempler.

Håndbogen er under udvikling og vil i den kommende tid bliver suppleret med flere eksempler på lægerelevant kvalitetsudvikling.

Feed back
Har du kommentarer eller forslag er du velkommen til at kontakte redaktionen på kvalitet.feedback@rkkp.dk.

Indhold
Forord Af Kira Ørbekker og Redaktionsgruppen
Bogens teoretiske grundlag
Introduktion
Hvorfor er det vigtigt, at alle kan forbedre? Af Louise Rabøl
Hvad vil du gerne forbedre? Af Julie Mackenhauer
Brug af data og "pakker" i kvalitetsudvikling Af Jens Winther Jensen
Eksempler fra forbedringsarbejdets historie Af Jacob Anhøj
Forbedringsmodellen
Forbedringsmodellen Af Charlotte Frendved
Hvad ønsker vi at opnå? Af Ole Bredahl Rasmussen
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Af Jacob Anhøj og Charlotte Frendved
Hvilke forandringer kan iværksættes? Af Charlotte Frendved og Ann Lyngberg
PDSA-cirklen Af Charlotte Frendved
Kom godt i gang
Kom godt i gang Af Ann Lyngberg
Organisering af større projekter Af Ole Bredahl Rasmussen
Sådan får du hjælp fra din ledelse Af Mads Koch Hansen
Begynderfejl, vi alle har prøvet Af Jens Stubager Knudsen
Publicering Af Ole Bredahl Rasmussen
SPC for læger Af Jacob Anhøj
  

Læger er vigtige, når arbejdsgange skal nytænkes

Forord af redaktionsgruppen

Velkommen til en webbaseret håndbog for læger, der ønsker at medvirke til at forbedre kvaliteten for patienterne.

Kompleksiteten i sundhedsvæsnet øges og færre medarbejdere skal behandle flere patienter. Det kræver mange løbende tilpasninger og nytænkning af patientforløbene for ikke at gå ud over kvaliteten.

Her er lægerne vigtige, hvis nye arbejdsgange skal udvikles med udgangspunkt i den højeste faglighed.

Læs forordet

Der er brug for lægerne til at skabe sammenhæng

Forord af Kira Ørbekker, patientambassadør

Lægerne har behandlingsansvaret, de har autoriteten, og det er dem, der har de tværgående kontakter og kan være gennemgående personer i behandlingsforløbet.

De kan bidrage til at skabe sammenhæng og gøre oplevelsen for patienter og pårørende mindre fragmenteret.

Derfor er det vigtigt, at læger engagerer sig og går foran i kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde.

Læs forordet

Bogens teoretiske grundlag

Denne håndbog handler om det, man kalder "forbedringsarbejde" (efter det amerikanske "improvement"-begreb, 'implementering" eller 'kvalitetsudvikling'.

Der findes en række tilgang, der har det til fælles, at de beskriver teorier, metoder og begreber, der tilsammen udgør en praktisk tilgang til at forbedre arbejdsgange. Udgangspunktet i denne bog er "model for improvement", forbedringsmodellen


 

Læs mere